Ganesh murti karyashala

Posted on: Sat, 11/10/2018 - 21:36 By: Anonymous (not verified)

03/08/2018 पर्यावरण पूरक गणेशमूर्ती

मुक्तांगण शाळेत विद्यार्थ्यांसाठी जाणीव पूर्वक मातीच्या गणेशमूर्ती तयार करण्याचा उपक्रम राबविण्यात आला. बाजारातील तयार गणेशमूर्ती घरी आणून तिची स्थापना या करता मातीच्या गणेशमूर्ती स्वतः तयार करून मुलांनी घरी बसवाव्या यासाठी प्रबोधन करण्यात आले. व मातीच्या गणेशमूर्ती घरोघर विद्यार्थ्यांनी बसविण्याचा संकल्प केला.

Subscribe to Workshop