वृक्ष लावा, वृक्ष वाढवा, प्रदूषण टाळा

Posted on: Sat, 11/10/2018 - 21:52 By: Anonymous (not verified)

दि. २०/०७/२०१८ रोजी शाळेच्या परिसरात व मोकळ्या जागेत विद्यार्थ्यांनी मोठया उत्साहात वृक्षारोपण केले. प्राचीन भारतीय संस्कृतीचा विकास ऋषी मुनींनी झाडाखाली बसून केला. आजच्या मानवाच्या विकासामुळे वनसंपत्ती संपत आहे. झाडे, वने, जंगले यांना नष्ट करून माणूस विकास करत आहे. पण त्याचे दुष्परिणाम आता मोठ्या प्रमाणात दिसत आहेत. प्रदूषणात वाढ होत आहे. पर्जन्यमान कमी होत आहे. अन्नधान्याचा, पाण्याचा तुटवडा जाणवत आहे. जंगलसंपत्ती नष्ट होत असून पशु पक्ष्यांचा आसरा नष्ट होत आहे. निसर्ग संतुलन राहिले नाही.

Ganesh murti karyashala

Posted on: Sat, 11/10/2018 - 21:36 By: Anonymous (not verified)

03/08/2018 पर्यावरण पूरक गणेशमूर्ती

मुक्तांगण शाळेत विद्यार्थ्यांसाठी जाणीव पूर्वक मातीच्या गणेशमूर्ती तयार करण्याचा उपक्रम राबविण्यात आला. बाजारातील तयार गणेशमूर्ती घरी आणून तिची स्थापना या करता मातीच्या गणेशमूर्ती स्वतः तयार करून मुलांनी घरी बसवाव्या यासाठी प्रबोधन करण्यात आले. व मातीच्या गणेशमूर्ती घरोघर विद्यार्थ्यांनी बसविण्याचा संकल्प केला.

Subscribe to Muktangan